Unakit veľkoobchod

Telesné účinky unakitu: Podporuje regeneračnú silu pečene a pôsobí na vylučovanie žlče. Urýchľuje liečebný proces pri infekčnom ochorení.


Duševné účinky unakitu: Zvyšuje odolnosť. Napomáha napríklad k rýchlejšiemu uzdraveniu po absolvovanom pobyte v nemocnici, alebo po rozvode tým, že sa človek znovu nezačne príliš rýchlo zaťažovať.