Aragonit veľkoobchod

Telesné účinky aragonitu: Mobilizuje kĺby a podporuje všeobecnú pohyblivosť. Pomáha pri degeneratívnych reumatických ochoreniach. Regeneruje medzistavcové platničky. Reguluje metabolizmus vápnika a posiľňuje imunitný systém.

Duševné účinky aragonitu: Pomáha pri preťažení. Umožňuje človeku stanoviť si realistické etapové ciele a lepšie oceniť úspech. Pomáha dosiahnuť psychickú a mentálnu stabilitu.