Achát veľkoobchod

Telesné účinky achátu: Chráni pokožku pred nepriaznivými vplyvmi životného prostredia. Povzbudzuje trávenie a vylučovanie. Stimuluje imunitný systém. Tíši a uvoľňuje bolesť. Pôsobí na každý orgán a na každé ochorenie, ktoré pripomína svojím vzhľadom.


Duševné účinky achátu: Prináša ochranu, istotu a bezpečie. Posilňuje sebadôveru prostredníctvom väčšej nezávislosti na hodnotení druhých. Prináša realistický pohľad na problém a pomáha ho riešiť pragmaticky a pokiaľ je to možné, tak jednoduchšie. Stabilizuje psychiku.